vizuální styl

Vizuální styl

Vizuální styl (corporate design) je základním prostředkem veškeré komunikace firmy a reprezentuje její podnikatelské záměry. Nejdůležitější součástí jednotného vizuálního stylu je kompaktní a jednotná firemní identita (corporate identity), která přispěje k úspěšné komunikaci s okolím. Základním prvkem firemní identity je logotyp, který firmu především jednoznačně identifikuje. Logotyp doprovází grafický manuál (design manual), který slouží pro správnou aplikaci vizuálního stylu firmy do praxe. Detailně popisuje podobu logotypu a definuje další důležité vizuální standardy, jako je písmo, barevnost a jednotnou formu firemních materiálů. Design manuály tvoříme i pro klienty, kteří již mají svůj kvalitní logotyp.

studiodesign - komplexní služby v oblasti reklamy a propagace